Privacyverklaring

Privacyverklaring Hilde van der Sterren Portretten

Hilde van der Sterren portretten met de studio gevestigd aan Vlietweg 15, 2266 KA, Leidschendam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hilde van der Sterren portretten hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke, herkenbare gegevens die je aan ons verstrekt. Wij doen er daarom alles aan om jouw persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen. Wanneer je een aanvraag doet om informatie omtrent onze services of andere zaken omtrent ons bedrijf, hebben wij gegevens van je nodig. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij wij hier van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming voor hebben verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan ons stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, gebruiken wij je e-mailadres en naam om je onze nieuwsbrieven te sturen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hilde van der Sterren portretten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Deze gegevens worden zowel online via onze websites verstrekt (www.hildevandersterren.net) alsmede offline wanneer je informatie met ons deelt of offline een product of dienst afneemt. Door onze websites te bezoeken en door offline gegevens met ons te delen, ga je akkoord met deze Privacy Verklaring en de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn.

Wij slaan jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database van ons e-mail marketing automatiseringssysteem, MailChimp. Wij wijzen je erop dat MailChimp voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy Verklaring hanteren.

Op onze websites verzamelen en/of ontvangen wij twee soorten informatie:

  1. Persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt
    Als je je aanmeldt voor de gratis nieuwsbrief of een aanvraag doet om andere informatie te ontvangen, als je deelneemt aan een van onze campagnes/workshops/acties, dan vragen wij je gegevens met ons te delen, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres.
    Wij verzamelen geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met ons hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven of informatie te ontvangen. Wanneer je een dienst of product aanschaft, vragen wij naast je voornaam, achternaam en e-mailadres ook om je straatadres, telefoonnummer en verjaardag.
    Je straatadres vragen wij om je factuur op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer vragen wij om jouw persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van mijn workshops en diensten. Je verjaardag vragen wij om je een op jouw specifieke leeftijd toegepaste dienst aan te kunnen bieden, denk hierbij aan een visagie speciaal voor de rijpere huid en om je op jouw verjaardag te kunnen verrassen met een speciale boodschap.
  1. Persoonsgegevens die om technische redenen automatisch aan ons worden doorgegeven
    Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van onze websites automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan onze systemen wordt verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internetbrowser. Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je deze website bezocht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hilde van der Sterren portretten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze websites optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Deze analytische cookies verwerken wij middels het gebruik van Google Analytics. Wij wijzen je erop dat Google Analytics  voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy Verklaring hanteren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst van Hilde van der Sterren portretten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hilde@vandersterren.net, dan verwijderen wij deze informatie.

Speciale campagnes en persoonsgegevens
Bepaalde projecten kunnen als doelgroep kinderen tussen de 6 en 16 jaar hebben. Wij begrijpen dat de privacy van de persoongegevens van deze leeftijdcategorie erg gevoelig is. Daarom benadrukken wij hierbij nogmaals dat wij de door jouw verstrekte persoonlijke informatie van jou en je kind vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandelen.

Bij het meedoen aan projecten is altijd de aanwezigheid én de schriftelijke toestemming van een ouder dan wel verzorger nodig. Deze toestemming leggen wij in de studio vast via een digitale overeenkomst. Een kopie hiervan word automatisch en direct via de e-mail naar het door jou verstrekte e-mail adres verstuurd. Deze overeenkomst bevat een belangrijke voorwaarde deelname aan projecten. Je geeft via de overeenkomst toestemming dat wij de volgende persoonsgegevens mogen gebruiken voor onze marketing doeleinden.

Je geeft ons via deze overeenkomst toestemming dat wij de volgende persoonsgegevens van jouw kind mogen gebruiken:
– minimaal één foto van jouw kind;
– de voornaam van jouw kind;
– de leeftijd van jouw kind op het moment van fotograferen;
– de persoonlijke tekst / quote.

Alleen na het aangaan van de overeenkomst is deelname aan een project mogelijk.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij gaan ervan uit dat het de ouders zijn die de kinderen opgeven. Wij kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ook hier raden wij ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Op grondslag van overeenkomst
– Het afhandelen van jouw betaling
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Op grondslag van toestemming:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochure;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Bijvoorbeeld:

– Wij mailen je om de diensten of producten die je hebt gekocht te leveren, zoals de factuur en digitale bestanden;
– Wij mailen je (als je geen product of dienst hebt gekocht) -uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven- onze nieuwsbrief met updates van de blogs en met acties;
– Wij gebruiken je gegevens om je hulp en informatie te geven bij onze diensten en producten;
– Wij mailen je mogelijk ook om je feedback te vragen over onze producten en diensten;

Geautomatiseerde besluitvorming
Hilde van der Sterren portretten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Hilde van der Sterren portretten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens als in digitale foto’s > Bewaartermijn: maximaal 10 jaar > Reden: commercieel belang

Persoonsgegevens als in afgedrukte foto’s > Bewaartermijn: maximaal 5 jaar > Reden: commercieel belang

Persoonsgegevens als in klant informatie > Bewaartermijn: maximaal 7 jaar > Reden: commercieel belang

Aan de hierboven genoemde bewaartermijnen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot het opnieuw aanvragen van digitale bestanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hilde van der Sterren portretten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hilde van der Sterren Photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hilde@vandersterren.net.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hilde van der Sterren portretten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Waar kunt je terecht voor vragen en verzoeken? 
Als je vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Hilde van der Sterren portretten kun je contact opnemen met:

Hilde van der Sterren portretten
Storm van ‘s Gravesandeweg 5 (postadres)
2242 JA  Wassenaar
tel. 06 212 666 06
kvk. 66714613